Πίνακας Εκδηλώσεων

Φεβ
6
Πε
«Ferket el Anwar» – 6 & 13 Φεβρουαρίου
Φεβ 6 @ 22:00 – 23:00
"Ferket el Anwar" – 6 & 13 Φεβρουαρίου

 

«Ferket el Anwar» @ Cabaret Voltaire – 6 & 13 Φεβρουαρίου

 

Για τις δύο πρώτες Πέμπτες του Φεβρουαρίου 6 & 13/2 η Ορχήστρα Aραβικής Mουσικής «Ferket el Anwar» θα εμφανιστεί στον ιδιαίτερο χώρο του Cabaret Voltair.

 

“Ferket El Anwar” στα αραβικά σημαίνει ορχήστρα του φωτός. Είναι μια ορχήστρα που ιδρύθηκε το 2016 στην Αθήνα και εκτελεί παραδοσιακή, κλασική και σύγχρονη αραβική μουσική των χωρών της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, σε συνθέσεις που χρονολογούνται από το Μεσαίωνα έως και τον 20ό αιώνα.

 

Οι ορχήστρες αυτού του τύπου, που στα αραβικά ονομάζονται “takht”, σχηματίστηκαν κατά τη πρώιμη μεσαιωνική περίοδο και αποτελούσαν, θα λέγαμε, τις ορχήστρες δωματίου της ανατολίτικης κλασικής μουσικής. Ήχοι του παρελθόντος από όργανα ιστορικά όπως το ούτι, το κανονάκι, το νέυ, το βιολί (ή η λύρα) και τα κρουστά, σε συνδυασμό με τις ανατολίτικες μακρόσυρτες μελωδίες και την ποίηση, οδηγούν το σύνολο μουσικών και των ακροατών στο «tarab»· την ψυχική ευφορία και πνευματική διαύγεια που νιώθει κάποιος στο άκουσμα αυτών των ήχων, με άλλα λόγια, την ιερή έκσταση από τη μουσική, όπως αναφέρει και ο Περσικής καταγωγής φιλόσοφος του 11ου – 12ου αιώνα, Al-Ghazali.

 

Παραδοσιακή, κλασική και σύγχρονη αραβική μουσική είναι στενά συνδεδεμένες, αφού έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως κλίμακες “maqamat” και ρυθμούς “iqaat”.

Το ρεπερτόριο της ορχήστρας ακολουθεί αυτή την ιστορική εξέλιξη, περιλαμβάνοντας και τα τρία αυτά διαφορετικά είδη.

-Στο παραδοσιακό μέρος ακούγονται τραγούδια από ντόπιους λαϊκούς χορούς “Dabke” των αραβικών χωρών της Μέσης Ανατολής, όπως το Ιράκ, η Συρία, ο Λίβανος και η Παλαιστίνη. “Khaleeji” από τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, “Fellahi” και “Saidi” από την Αίγυπτο και “Maghrabi” από τις χώρες της βορείου Αφρικής.

-Το κλασικό ρεπερτόριο παρουσιάζει αυτοσχεδιασμούς και συνθέσεις σε φόρμες που σχηματίστηκαν από την πρώιμη ισλαμική εποχή του 8ου αιώνα έως και τα ύστερα Οθωμανικά χρόνια του 19ου αιώνα, όπως Muwashahat, Taqasim, Samai, Tahmilah, Dolap και Longa

-Τέλος, από το ρεπερτόριο θα ήταν αδύνατο να λείπουν μεγάλα έργα σύγχρονων επιφανών συνθετών και ερμηνευτών του 20ού αιώνα, όπως των Mohammed Abdel Wahab, Oum Kalthoum, Farid el Atrash, Abdel Halim Hafiz, Fairuz, Rahbani και πολλοί άλλοι.

 

Στόχος της ορχήστρας είναι να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα της μουσικής των χωρών της Μέσης και Εγγύς Ανατολής, ώστε να αναδείξει τα

 

κοινά πολιτιστικά στοιχεία και τους δεσμούς των λαών της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και την αδιάκοπη αλληλεπίδρασή τους κατά το πέρασμα των αιώνων με τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

 

Ορχήστρα Αραβικής Μουσικής – «Ferket el Anwar»

Αχμάντ Φαρίντ Ραστόμ – τραγούδι, ούτι Ηλίας Φαχίδης – αραβικό νέυ

Μανώλης Χριστοδούλου – κανονάκι Στέργιος Μητρούσης – κοντραμπάσσο Γιώργος Αναγνωστόπουλος – ρεκ Μοχάμεντ Άραφα – αραβική τάμπλα

 

 

 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2973319372718679/

 

Πέμπτες 6 κ’ 13 Φεβρουαρίου, 2020 Χώρος Τέχνης – Cabaret Voltair Μαραθώνος 30 – Μεταξουργείο τηλ. κρατήσεων : 210.522.7046 έναρξη στις 21.30

είσοδος 10€ με κρασι ή μπύρα

 

 

For the first two Thursdays of February, 6 & 13/2 the Arabic Music Orchestra «Ferket el Anwar» will appear in Cabaret Voltair.

 

«Ferket El Anwar» in Arabic means Orchestra of Light. It is an orchestra founded in 2016 in Athens (Greece) and performs traditional, classical and contemporary Arabic music from the Near and Middle Eastern countries, in compositions dating from the Middle Ages to the 20th century.

 

This type of orchestras, which in Arabic are called «takht», evaluated since the Middle Ages and they represent the room orchestras of Arabic classical music of that time. The sounds of historical instruments such as the oud, the qanoon, the nay, the violin (or the lyre – keman) and the percussion, combined with oriental long-lasting melodies and poetry, lead the ensemble of musicians and the audience to the «tarab», the mental euphoria and spiritual clarity that one feels when listening to these sounds. In other words, the sacred ecstasy of music, as the 11th – 12th-century Persian philosopher Al-Ghazali says.

 

Traditional, classical and contemporary Arabic music are closely related, since they share common characteristics such as scales»maqamat» and rhythms «awazan».

The repertoire of the orchestra follows this historical development, including all three different genres.

  • In the traditional part there are songs of local Arab folk dances, such as «Dabke» and «Dalaouna» from Syria, Lebanon and Palestine, «Chobi» from Iraq, «Khaleeji» from the Arabian Peninsula, “Fellahi»and «Saidi» from Egypt and «Maghrabi» from

-The classical repertoire presents improvisations and compositions in forms formed from the early Islamic era of the 8th century to the later Ottoman times of the 19th century, such as Muwashahat, Taqasim, Samai, Tahmilah, Dolap and Longa.

  • Finally, it would be impossible to miss great works by the finest contemporary composers and performers of the 20th century, such as Mohammed Abdel Wahab, Oum Kalthoum, Zakaria Ahmad, Abdel Halim Hafez, Farid el Atrash, Sabah Fakhri, Fairuz, Rahbani brothers and many others.

 

The aim of the orchestra is to present a wide range of music from the Middle and Near Eastern countries. To highlight the common cultural elements and ties of the people of the Eastern Mediterranean countries

 

and their interactions over the centuries with Greek and European civilisation.

 

Ferket el Anwar – Arabic Orchestra Ahmad Farid Rastom – chant, oud Elias Fachides – arabic nay

Manolis Christodoulou – qanoon Stergios Mitrousis – contrabass George Anagnostopoulos – riqq Mohamed Arafa – arabic tabla

 

 

Thursdays, February 6th & 13th, 2020 Cabaret Voltaire – Art Space Marathonos 30, Metaxourgio reservatilon tel. : 210.522.7046 starting at 21.30

entrance 10€ with wine or beer

Φεβ
13
Πε
«Ferket el Anwar» – 6 & 13 Φεβρουαρίου
Φεβ 13 @ 22:00 – 23:00
"Ferket el Anwar" – 6 & 13 Φεβρουαρίου

 

«Ferket el Anwar» @ Cabaret Voltaire – 6 & 13 Φεβρουαρίου

 

Για τις δύο πρώτες Πέμπτες του Φεβρουαρίου 6 & 13/2 η Ορχήστρα Aραβικής Mουσικής «Ferket el Anwar» θα εμφανιστεί στον ιδιαίτερο χώρο του Cabaret Voltair.

 

“Ferket El Anwar” στα αραβικά σημαίνει ορχήστρα του φωτός. Είναι μια ορχήστρα που ιδρύθηκε το 2016 στην Αθήνα και εκτελεί παραδοσιακή, κλασική και σύγχρονη αραβική μουσική των χωρών της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, σε συνθέσεις που χρονολογούνται από το Μεσαίωνα έως και τον 20ό αιώνα.

 

Οι ορχήστρες αυτού του τύπου, που στα αραβικά ονομάζονται “takht”, σχηματίστηκαν κατά τη πρώιμη μεσαιωνική περίοδο και αποτελούσαν, θα λέγαμε, τις ορχήστρες δωματίου της ανατολίτικης κλασικής μουσικής. Ήχοι του παρελθόντος από όργανα ιστορικά όπως το ούτι, το κανονάκι, το νέυ, το βιολί (ή η λύρα) και τα κρουστά, σε συνδυασμό με τις ανατολίτικες μακρόσυρτες μελωδίες και την ποίηση, οδηγούν το σύνολο μουσικών και των ακροατών στο «tarab»· την ψυχική ευφορία και πνευματική διαύγεια που νιώθει κάποιος στο άκουσμα αυτών των ήχων, με άλλα λόγια, την ιερή έκσταση από τη μουσική, όπως αναφέρει και ο Περσικής καταγωγής φιλόσοφος του 11ου – 12ου αιώνα, Al-Ghazali.

 

Παραδοσιακή, κλασική και σύγχρονη αραβική μουσική είναι στενά συνδεδεμένες, αφού έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως κλίμακες “maqamat” και ρυθμούς “iqaat”.

Το ρεπερτόριο της ορχήστρας ακολουθεί αυτή την ιστορική εξέλιξη, περιλαμβάνοντας και τα τρία αυτά διαφορετικά είδη.

-Στο παραδοσιακό μέρος ακούγονται τραγούδια από ντόπιους λαϊκούς χορούς “Dabke” των αραβικών χωρών της Μέσης Ανατολής, όπως το Ιράκ, η Συρία, ο Λίβανος και η Παλαιστίνη. “Khaleeji” από τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, “Fellahi” και “Saidi” από την Αίγυπτο και “Maghrabi” από τις χώρες της βορείου Αφρικής.

-Το κλασικό ρεπερτόριο παρουσιάζει αυτοσχεδιασμούς και συνθέσεις σε φόρμες που σχηματίστηκαν από την πρώιμη ισλαμική εποχή του 8ου αιώνα έως και τα ύστερα Οθωμανικά χρόνια του 19ου αιώνα, όπως Muwashahat, Taqasim, Samai, Tahmilah, Dolap και Longa

-Τέλος, από το ρεπερτόριο θα ήταν αδύνατο να λείπουν μεγάλα έργα σύγχρονων επιφανών συνθετών και ερμηνευτών του 20ού αιώνα, όπως των Mohammed Abdel Wahab, Oum Kalthoum, Farid el Atrash, Abdel Halim Hafiz, Fairuz, Rahbani και πολλοί άλλοι.

 

Στόχος της ορχήστρας είναι να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα της μουσικής των χωρών της Μέσης και Εγγύς Ανατολής, ώστε να αναδείξει τα

 

κοινά πολιτιστικά στοιχεία και τους δεσμούς των λαών της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και την αδιάκοπη αλληλεπίδρασή τους κατά το πέρασμα των αιώνων με τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

 

Ορχήστρα Αραβικής Μουσικής – «Ferket el Anwar»

Αχμάντ Φαρίντ Ραστόμ – τραγούδι, ούτι Ηλίας Φαχίδης – αραβικό νέυ

Μανώλης Χριστοδούλου – κανονάκι Στέργιος Μητρούσης – κοντραμπάσσο Γιώργος Αναγνωστόπουλος – ρεκ Μοχάμεντ Άραφα – αραβική τάμπλα

 

 

 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2973319372718679/

 

Πέμπτες 6 κ’ 13 Φεβρουαρίου, 2020 Χώρος Τέχνης – Cabaret Voltair Μαραθώνος 30 – Μεταξουργείο τηλ. κρατήσεων : 210.522.7046 έναρξη στις 21.30

είσοδος 10€ με κρασι ή μπύρα

 

 

For the first two Thursdays of February, 6 & 13/2 the Arabic Music Orchestra «Ferket el Anwar» will appear in Cabaret Voltair.

 

«Ferket El Anwar» in Arabic means Orchestra of Light. It is an orchestra founded in 2016 in Athens (Greece) and performs traditional, classical and contemporary Arabic music from the Near and Middle Eastern countries, in compositions dating from the Middle Ages to the 20th century.

 

This type of orchestras, which in Arabic are called «takht», evaluated since the Middle Ages and they represent the room orchestras of Arabic classical music of that time. The sounds of historical instruments such as the oud, the qanoon, the nay, the violin (or the lyre – keman) and the percussion, combined with oriental long-lasting melodies and poetry, lead the ensemble of musicians and the audience to the «tarab», the mental euphoria and spiritual clarity that one feels when listening to these sounds. In other words, the sacred ecstasy of music, as the 11th – 12th-century Persian philosopher Al-Ghazali says.

 

Traditional, classical and contemporary Arabic music are closely related, since they share common characteristics such as scales»maqamat» and rhythms «awazan».

The repertoire of the orchestra follows this historical development, including all three different genres.

  • In the traditional part there are songs of local Arab folk dances, such as «Dabke» and «Dalaouna» from Syria, Lebanon and Palestine, «Chobi» from Iraq, «Khaleeji» from the Arabian Peninsula, “Fellahi»and «Saidi» from Egypt and «Maghrabi» from

-The classical repertoire presents improvisations and compositions in forms formed from the early Islamic era of the 8th century to the later Ottoman times of the 19th century, such as Muwashahat, Taqasim, Samai, Tahmilah, Dolap and Longa.

  • Finally, it would be impossible to miss great works by the finest contemporary composers and performers of the 20th century, such as Mohammed Abdel Wahab, Oum Kalthoum, Zakaria Ahmad, Abdel Halim Hafez, Farid el Atrash, Sabah Fakhri, Fairuz, Rahbani brothers and many others.

 

The aim of the orchestra is to present a wide range of music from the Middle and Near Eastern countries. To highlight the common cultural elements and ties of the people of the Eastern Mediterranean countries

 

and their interactions over the centuries with Greek and European civilisation.

 

Ferket el Anwar – Arabic Orchestra Ahmad Farid Rastom – chant, oud Elias Fachides – arabic nay

Manolis Christodoulou – qanoon Stergios Mitrousis – contrabass George Anagnostopoulos – riqq Mohamed Arafa – arabic tabla

 

 

Thursdays, February 6th & 13th, 2020 Cabaret Voltaire – Art Space Marathonos 30, Metaxourgio reservatilon tel. : 210.522.7046 starting at 21.30

entrance 10€ with wine or beer